Valoa pimeille pihoille

Illat ovat jo pimentyneet ja näin myös ulkovalaisimien tarve korostuu, etenkin jos taloyhtiöllä on laaja piha-alue käytössään. Valaistuksen uudistaminen voi olla edessä mm. silloin, kun…

Yhteiset tilat – yhteiset päätökset

Taloyhtiön yhteiset tilat lisäävät parhaimmillaan asumisviihtyvyyttä ja palvelevat kaikkia asukkaita. Tilojen käyttömahdollisuudet riippuvat aina koosta ja yhteisesti sovituista asioista – taloyhtiöissä tilaratkaisuja on aina varastoista ja…

Viestintä on tärkeää

Jotta asukkaat voisivat osallistua taloyhtiön asioihin, on viestinnän oltava kunnossa. Varsinkin suurempien asioiden – kuten korjaushankkeiden – ollessa ajankohtaisia, on viestinnällä suuri rooli. Tulevien hankkeiden…