Taloyhtiön yhteiset tilat lisäävät parhaimmillaan asumisviihtyvyyttä ja palvelevat kaikkia asukkaita. Tilojen käyttömahdollisuudet riippuvat aina koosta ja yhteisesti sovituista asioista – taloyhtiöissä tilaratkaisuja on aina varastoista ja pyykkituvista isoihin kerhotiloihin.

Myös käyttämättä jääneitä tiloja voidaan muokata nykyisiä tarpeita vastaaviksi. Jos olemassa olevia tiloja halutaan muuttaa, kannattaa kartoittaa koko taloyhtiön tarpeet ja ideat. Sen lisäksi tulee tarkistaa mm. minkälaista remonttia ja budjettia muutostyöt vaativat.

Yhteisten tilojen muutostöistä keskustellaan ja päätetään yhtiökokouksissa, joten siksi kaikkien osakkaiden olisi hyvä olla kokouksessa mukana. Lue lisää yhtiökokouksista ja niiden sisällöstä aikaisemmasta uutisestamme.