Jotta asukkaat voisivat osallistua taloyhtiön asioihin, on viestinnän oltava kunnossa. Varsinkin suurempien asioiden – kuten korjaushankkeiden – ollessa ajankohtaisia, on viestinnällä suuri rooli.

Tulevien hankkeiden ja niistä aiheutuvien mahdollisten töiden ja remonttien aiheuttamat häiriöt olisi ilmoitettava asukkaille hyvissä ajoin. Mitä suurempi hanke on kyseessä, sitä tärkeämpää on ennakoiva tiedottaminen. Ennakoiva tiedottaminen lisää aina taloyhtiön asukkaiden ja osakkaiden aikaa valmistautua tuleviin asioihin. 


Sujuva viestintä lisää myös yhteisöllisyyttä, kun taloyhtiötä koskevissa asioissa ollaan avoimia ja annetaan tilaa vuorovaikutukselle. Puutteellinen viestintä voi pahimmillaan jättää tärkeitä asioita katvealueelle tai syödä talon väen yhteisöllisyyttä.