Kun auringonvalon määrä on vähäinen, on hyvä suunnata katse kodin valaistukseen. Valaistusvoimakkuuden yksikkö on luksi. Kun valaistusvoimakkuus on mitoitettu oikein valaistavaan paikkaan nähden, on tiloissa toiminen mielekkäämpää ja jopa turvallisempaa.

Lähtökohtaisesti paikoissa, joissa tehdään tarkuutta vaativia asioita (esim. luetaan tai tehdään ruokaa), on tärkeää olla riittävä valaistus. Tällöin sopiva valaistusvoimakkuus on n. 300–500 luksia. Kun valon tarkoitus on esim. valaista huone siivousta varten tai luoda tunnelmaa, voi lukseja olla jokusia kymmeniä.