Yhtiökokous on osakkaalle mainio paikka vaikuttaa talon asioihin – siksi esityslistalle kannattaa nostaa pienikin asia.

Jotta osakkaan pohtima asia voidaan käsitellä yhtiökokouksessa, on siitä kerrottava hallitukselle hyvissä ajoin ennen kokousajankohtaa. Näin voi varmistua siitä, että asia päätyy esityslistalle. Yhtiökokouksessa ei voida päättää asioista, joita ei ole esityslistalla.

Yhtiökokouksessa on usein yleiskeskustelu kunkin asian esittelyn jälkeen. Tällöin osakkaalla on paikka kysyä lisää tai ehdottaa muutoksia. Myös mahdolliset huolet kannattaa tuoda esiin, jolloin asiaa voidaan kysyä esimerkiksi ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Yhtiökokouksessa voidaan pohtia myös asioide muutosehdotuksia. Järkevät ja toteuttamiskelpoiset muutosehdotukset hyödyttävät koko talon väkeä, joten huomioita kannattaa esittää rohkeasti – oma tieto tai näkökulma voi olla erittäin arvokasta valuuttaa yhteisistä asioista päätettäessä.

Kotitalo-lehti kirjoitti nettiartikkelissaan lisää yhtiökokouksen etenemisestä – lue artikkeli täältä!