Uuden sähköautolain myötä yli neljän pysäköintipaikan taloyhtiöiden on ensi keväästä alkaen asennettava pysäköintialueilleen sähköautojen latauspistevalmius. Asennustyöt tehdään laajamittaisen korjaushankkeen yhteydessä, kun työt ulottuvat kiinteistön pysäköintialueelle tai sen sähköjärjestelmään asti.

Latauspistevalmius ei edellytä varsinaisesti valmiita latauspisteitä, vaan sillä tarkoitetaan esim. kaapelointia tai muuta johtotietä, joihin voidaan myöhemmin asentaa kaapelointi latauspisteitä varten. Tämä mahdollistaa sen, että latauspisteet voi myöhemmin asentaa ilman suurempia töitä. Latauspistevalmiuden on katettava normaali- ja suuritehoinen lataaminen.

Uudesta sähköautolaista kirjoitti laajemmin Kotitalo-lehti.