Suomessa hissien turvallisuus on hyvällä mallilla. Välittömiä vaaratilanteita aiheuttavia vikoja on hisseissä harvoin. Säännöllinen ja asianmukainen huolto edesauttaa hissien kunnossa pysymistä. Määräaikaistarkastukset tekee joka toinen vuosi siihen valtuutettu toimija.

Hissin huollossa varmistetaan mm. hissin turvalaitteiden toiminta ja hissin yleiskunto, tehdään tarpeelliset säädöt, huoltotoimenpiteet ja puhdistukset sekä merkitään huoltopäiväkirjaan huoltokäynti, havaitut viat ja käynnin aikana tehdyt toimenpiteet sekä päivämäärät.

Jos hississä havaitaan välittömän vaaratilanteen aiheuttava vika, se on otettava pois käytöstä välittömästi. Tällöin talon asukkaille tulee ilmoittaa selkeästi hissin olevan poissa käytöstä. Usein tämä varmistetaan vielä erottamalla hissi sähköverkosta.