Jos taloyhtiön pihapuu on tullut tiensä päähän tai aiheuttaa muutoin merkittävää haittaa asuinympäristössä, voi sen kaataminen tulla kyseeseen. Puun isoissa haaroissa voi olla riski repeämiselle tai runko voi olla valtaosin laho – tällöin kaato voidaan tehdä myös turvallisuussyistä. Taloyhtiö ei kuitenkaan voi kaataa puuta ominluvin, vaan se tarvitsee aina luvan kaupungilta.

Puunkaadossa tulee aina olla osaava henkilö asialla, sillä työ vaatii paitsi oikeaa tekniikkaa, myös kattavasti oikeanlaisia suojavarusteita. Kaatoon liittyy paljon turvallisuuden vuoksi huomioitavia asioita. Kaadettavan puun ympäristö tulee tyhjentää, ja puun kaatosuunnassa tulee olla vähintään puun pituuden verran tyhjää tilaa. On hyvä myös varmistaa, että taloyhtiön asukkaat ovat tietoisia kaadosta, ja ettei liian lähellä kaadettavaa puuta liiku ihmisiä.

Lue lisää pihapuiden turvallisesta kaatamisesta Kotitalo-lehden uutisesta.