Vaarallinen jäte on jätettä, joka voi aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle erityisen suurta vaaraa. Kotien vaarallista jätettä ovat esimerkiksi paristot ja akut, maalit, loisteputket, tulostimen värikasetit sekä sähkö- ja elektroniikkaromu. Myös lääkkeet ovat vaarallista jätettä. Kun tuote on merkitty erityisellä varoitusmerkillä, on se aina vaarallista jätettä.

Jäteasemat vastaanottavat vaarallista jätettä. Hävitettävät lääkkeet viedään apteekkiin. Jos mahdollista, vaarallinen jäte tulee säilyttää mieluiten sen alkuperäisessä pakkauksessa. On erittäin tärkeää, ettei vaarallista jätettä hävitetä muun kotitalousjätteen mukana samassa astiassa, sillä se on merkittävä turvallisuus- ja terveysriski sekä ihmisille että ympäristölle.