Keväisin taloyhtiöissä huomio kiinnittyy pihojen kunnostamiseen talven jäljiltä. Tällöin on tärkeää kääntää katseet myös pihan mahdolliseen leikkipaikkaan – myös silloin, kun taloyhtiössä ei asu leikki-ikäisiä lapsia.

Taloyhtiö vastaa osaltaan piha-alueella olevien leikkipaikkojen turvallisuudesta. Tällöin vastuuseen kuuluu myös niiden säännöllisen huollon järjestäminen. Paitsi kulutus, myös aika vaikuttavat leikkipaikan kuntoon. Taloyhtiön hallitus voi lopulta tehdä myös päätöksen esimerkiksi vanhojen leikkivälineiden poistamisesta.

Kun taloyhtiön pihalle tehdään uusi leikkipaikka, huolellisuusvelvoitteen täyttämiseksi on suositeltavaa jakaa asukkaille leikkivälineiden käyttöohjeet, jotka myös vanhemmat voivat käydä läpi lastensa kanssa. Leikkivälineitä on tärkeää käyttää valmistajan tai myyjän ohjeiden ja suositusten mukaisesti.