Hallituksen tiedottaminen on paitsi hyvän hallintotavan mukaista, myös erinomainen keino lisätä yleistä tyytyväisyyttä talossa.

Vaikka asunto-osakelaissa ei ole säännöksiä hallituksen tiedottamisesta tai asiakirjojen julkisuudesta, on hallituksen hyvä linjata siitä, mitä tiedotetaan ja mitä ei. Yhteinen linja asettaa samat pelisäännöt kaikille ja tuo selkeyttä toimintaan.

Tiedottaminen on hallitukselle hyväksi, sillä avoimuus on hyvän hallintotavan mukaista ja pitää talon asukkaat ajan tasalla kotitalonsa tapahtumista ja suunnitelmista. Osakkailla on myös oikeus saada tieto päätöksestä, jos se koskee heidän omistamiaan osakkeita.

Hallituksen työhön kuuluu myös luottamuksellisuus. Jotkut asiat ovat salassa pidettäviä, kuten yksittäisten osakkaiden asiat, henkilötiedoilla varustetut asiakirjat ja keskeneräiset korjaushankkeisiin liittyvät kilpailutukset.

Lue aiheesta lisää Kotitalo-lehden artikkelista.