Kun taloyhtiössä alkaa suuri ja äänekäs korjaushanke, on hyvän tavan mukaista ilmoittaa asiasta myös naapurissa sijaitseville taloyhtiöille. Kun kyse on mittavasta hankkeesta, vaikuttaa se väistämättä myös viereisten talojen asukkaiden arkeen, enemmän tai vähemmän.

Yksi keino tiedottaa sujuvasti naapuritaloja on se, että taloyhtiön hallituksen jäsenet ilmoittavat naapuriyhtiön “kollegalleen” tulevista hankkeista, kasvotusten oveen koputtamalla tai muita yhteyksiä pitkin. Kun luo lähtökohtaisesti hyvät suhteet viereisiin taloyhtiöihin, kulkee tieto jatkossakin helpommin. Taloyhtiöillä ei ole kertomisvelvollisuutta omista hankkeistaan, mutta tiedotus lisää naapurisopua ja varmistaa mukavamman asumisen kaikille osapuolille.