Hyvin suunniteltu strategia on arvokas tuki taloyhtiön arjessa. Strategia kiteyttää sen, miten asioita tehdään ja miten asetettuihin tavoitteisiin päästään. Strategioita voi olla eri osa-alueille, aina vastuullisuudesta talousasioihin.

Strategian lähtökohta on visio eli mikä taloyhtiön tilanne on esimerkiksi 3–5 vuoden päästä. Vision saavuttamiseksi asetetaan mitattavat tavoitteet, joiden saavuttamisella visio toteutuu. Tavoitteiden toteutumista voidaan seurata esimerkiksi hallituksessa. Näin ollen strategia auttaa paitsi saavuttamaan haluttuja tavoitteita, myös kehittämään koko taloyhtiötä.

Jotta strategiaan voidaan sitoutua aidosti, on sen suunnittelemiseen hyvä sitouttaa koko taloyhtiön väki. Myös taloyhtiön yhteistyökumppanit kannattaa pitää ajantasalla, sillä heidänkin toimintansa vaikuttaa strategian toteutumiseen.

Lue lisää taloyhtiön strategian suunnittelusta Kotitalo-lehden uutisesta.