Yksi yhtiökokouksen keskeisimmistä asiakirjoista on taloyhtiön talousarvio. Sen valmistelee hallitus ja siihen voidaan vaikuttaa yhtiökokouksessa.

Tilikauden tuloista ja menoista koostuva talousarvio pitää sisällään esimerkiksi talon arkisia kuluja, kuten veden ja lämmityksen. Yhtiökokouksessa osakkaat keskustelevat siitä, miten taloyhtiön varoja käytetään muihin kuluihin. Tämä näkyy esimerkiksi vastikemaksujen summassa, jotka ovat taloyhtiölle keskeinen tulonlähde.

Mikäli taloyhtiön hallituksessa toimiminen kiinnostaa, auttavat kokeneemmat jäsenet alkuun myös hallitustyön paperiasioissa. Tällöin myös talousarvioesityksen laatiminen tulee tutuksi.