Asunto-osakeyhtiöille on nyt haettavissa uusia avustuksia. Tukimuotoja pidetään merkittävinä kannustimina esimerkiksi ilmastotalkoiden kannalta, sillä niiden turvin voidaan mm. kehittää taloyhtiöihin entistä ekologisempia ratkaisuja. Lisäksi ne kannustavat taloyhtiöitä suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon.

Uusimpia tukia ovat energia-avustus sekä sisäilma-avustus. Muita tukimuotoja ovat esteettömyysavustus, hissiavustus, sähköautojen latausinfran rakentamisen avustus, rakennusperinnön hoitoavustus sekä rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustus.

Kotitalo-lehti kokosi yhteen vuoden 2020 taloyhtiöiden avustukset ja niiden tärkeimmät tiedot – voit tarkistaa yhteenvedon lehden kotisivuilta.