Järjestyssäännöt

Taloyhtiöille on yleensä vahvistettu järjestyssäännöt, jotka on jaettu kaikille asukkaille. Järjestyssääntöjen lisäksi noudatetaan kaupungin yleistä järjestyslakia.

Voit kysyä isännöitsijältä tai hallitukselta oman taloyhtiösi järjestyssäännöistä.

Jätehuolto

Taloyhtiön jäteaseman kautta voidaan hävittää normaali talousjäte. Sekajäteastian lisäksi roskakatoksessa on biojäteastia ja mahdollisesti paperin-, pahvin tai esimerkiksi lasinkeräysastia.  Bio- ja sekajäte tuodaan säiliöihin aina suljetuissa pusseissa. Jos omia erikoisjätesäiliöitä ei ole, pullonpalaukseen kelpaamaton lasi, paperi, pahvi sekä ongelmajätteet, kuten paristot hävitetään kaupungin järjestämien keräyspisteiden kautta. Keräyspisteitä on monien kauppaliikkeiden pihoilla.

Muiden kuin talousjätteiden hävittämisestä on asukkaiden huolehdittava itse. Esimerkiksi asunnon remontissa syntyvä jäte on asukkaan itse hävitettävä. Jäteastioiden ulkopuolelle ei saa jättää mitään jätteitä.

Lemmikkieläimet

Tavallisten kotieläinten pitäminen on sallittua, elleivät ne tuota häiriötä tai vahinkoa. Omistajan täytyy huolehtia siitä, etteivät eläimet pääse säikyttelemään tai puremaan ihmisiä tai aiheuttamaan muuta vaaraa ja vahinkoa. Kotieläimen tulee olla aina kytkettynä niitä ulkoilutettaessa ja ulkoilun tulee tapahtua selvästi piha-alueen ulkopuolella. Koira ei myöskään saa toistuvalla haukunnallaan tai ulvonnallaan häiritä ympäristöä tai talon asukkaita. Lemmikkieläinten aiheuttamat vahingot korvaa eläimen omistaja.