Pellervon taloustutkimus PPT:n mukaan suomalaisten asumismenot kasvavat keskimäärin 2,1 % vuodessa vuosina 2018-2020. Kasvu vaihtelee kuitenkin merkittävästi asuinpaikan, asumismuodon ja kotitalouden tyypin mukaan.

Selvityksestä käy ilmi, että taloustilanteen vahva kehitys on siirtänyt kysyntää vuokramarkkinoilta omistusasumiseen. Osakehuoneistojen ja omakotitalojen hinnat ovat kasvussa, samoin yleinen vuokrataso jatkaa nousuaan. Huomattavaa kuitenkin on, että vuokrien nousukiito on muuttunut aiempaa maltillisemmaksi.

Myös yhtiölainojen osuus on kasvanut kuuden viime vuoden aikana. Kun vielä kuusi vuotta sitten asunto-osakeyhtiöiden lainat olivat alle 10 miljardia euroa, nyt ne ovat kasvaneet yli 19 miljardiin euroon. Selittävinä tekijöinä voidaan muun muassa pitää korjausrakentamisen lisääntynyttä tarvetta, pidentyneitä laina-aikoja ja uusien taloyhtiöiden isoja velkaosuuksia.