Kun taloyhtiössä suunnitellaan korjaushanketta, olisi suunnittelussa otettava huomioon myös projektin myötä syntyvä jäte. Kiinteistö- ja rakennusala on Suomen toiseksi suurin jätteentuottaja.

Korjaushankkeissa jätteen määrää voidaan vähentää tekemällä korjaukset oikeaan aikaan, järkevässä laajuudessa ja tulevaisuutta ajatellen. Näin vältytään mm. ylikorjaamiselta. Taloyhtiöiden kannattaa myös nostaa jätteen kierrätystavoitteet esiin jo hankkeen suunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa, ja määrittää niille riittävä taso.

Lue lisää Kotitalo-lehden artikkelista.