Kun taloyhtiö ikääntyy, se kaipaa huoltoa ja vaihtelevan suuruisia remontteja. Suurissa peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa pankkien myöntämät lainat ovat olleet korjaustöiden apuna.

Rahoitusratkaisut arvioidaan aina taloyhtiökohtaisesti. Taloyhtiöille tarkoitetuissa lainoissa lainanhakijana on yhtiö, jossa on jakautunut kuluttajaomistus. Omistuksen jakautuminen on yksi merkittävistä asioista lainaa haettaessa ja sen myöntämisessä. Omistuksen jakautumisessa tarkastellaan, onko omistus jakautunut tasaisesti vai keskittynyt esimerkiksi muutamille osakkaille. Takaisinmaksukyvyn arviointi kuuluu olennaisesti lainaneuvotteluihin, joten sitä varten tarvitaan entistä tarkempaa tietoa taloyhtiön ja osakkaiden tilanteesta ja suunnitelmista.

Lähtökohtaisesti taloyhtiöt hakevat rahoitusta mittaville korjaushankkeille kokonaisuudessaan. Jos pankki ei myönnä lainaa koko hankkeen rahoitukseen, tulee hankkeita arvioida rahan saatavuuden perusteella. Korjaushankkeen kokoluokkaa muokataan rahoituksen määrän mukaisesti – toteutukseen päätyy näissä tilanteissa yleensä kaikista kiireisin tai muutoin välttämättömin osa hankkeesta.