Taloyhtiön pyörävaraston siivous tehdään yleisimmin alkukeväästä, mutta siitä viestiminen on aloitettava hyvissä ajoin.

Taloyhtiöiden pyörävarastoihin kertyy helposti ylimääräistä ja hylättyä tavaraa. Kun tilat siivoaa säännöllisesti, jää sinne paremmin tilaa aktiivisessa käytössä oleville polkupyörille ja muille tarpeellisille kulkupeleille.

Kun taloyhtiö päättää pyörävaraston siivoamisesta, on siitä ensin viestittävä asukkaille. Viestinnässä on kerrottava selkeästi milloin ja miten siivous toteutetaan, ja miten asukkaiden odotetaan siihen osallistuvan.

Siivouksesta on viestittävä hyvissä ajoin, jotta jokainen asukas ehtii reagoimaan siihen – etenkin jos asukkailta odotetaan toimenpiteitä sen suhteen. Viestiminen olisi hyvä aloittaa vähintään kuukautta ennen siivouspäivää. Parhaiten viesti tavoittaa kaikki asukkaat kun sen kohdistaa jokaiselle henkilökohtaisesti esimerkiksi sähköpostilla tai postiluukusta tiputettavalla ilmoituksella, mutta viesti on syytä kiinnittää myös talon ilmoitustaululle.