Taloyhtiöt ovat vastuussa kiinteistön turvallisuudesta ympäri vuoden, ja usein erityisesti talvikunnossapidon velvoitteet ulkoistetaan huoltoyhtiöiden hoidettavaksi. Talvikunnossapito pitää sisällään monenlaisia tehtäviä – niiden asianmukainen hoitaminen lisää paitsi mukavuutta, myös turvallisuutta.

Kulkuväylien liukkauden torjunta on yksi talvikunnossapidon keskeisimmistä tehtävistä. Tätä edistetään mm. hiekoittamalla kaikki kiinteistön käytössä olevat kulkuväylät. Myös väylille kerääntyneet lumivallit sekä muut lumityöt kuuluvat lumisen talven työllistävimpiin tekijöihin.

Joskus talojen katoilta tippuva lumi tai jää voi aiheuttaa vaaratilanteita, joten tarvittaessa vaarallinen alue tulee eristää. Suurien lumimäärien kerääntyessä katoille kuormaa helpotetaan myös lumen pudottamiselta, mutta tällöin on tehtävä huolellisia ennakkojärjestelyjä, etenkin jos kulkuväyliä joudutaan sulkemaan. Tällaisissa tilanteissa tulee aina kääntyä mm. rakennusviraston puoleen, jolta haetaan lupa tilapäisiin liikennejärjestelyihin.