Lapset nauttivat nyt kesälomistaan taloyhtiöiden pihoilla. Monissa pihoissa onkin lapsille suunniteltuja keinuja ja kiipeilytelineitä, mutta niiden kunnossapidosta ei välttämättä osata huolehtia oikealla tavalla. Varsinkin vanhoissa taloyhtiöissä leikkipaikat voivat olla vakavia turvallisuusriskejä.

On luonnollista, että pihojen vanhentuneita leikkipaikkoja pyritään uudistamaan taloyhtiön hallituksen yhteisellä päätöksellä. Suurin syy leikkipaikkojen puutteelliseen turvallisuuteen ei ole ihmisten välinpitämättömyys tai rahan puute, vaan usein kyse on epäselvästä vastuunjaosta.

Taloyhtiön hallituksen on aina huolehdittava leikkipaikkojen riittävästä huollosta, kunnossapidosta ja säännöllisistä tarkastuksista, vaikka talossa ei asuisikaan lapsia.