Suomessa luovutaan vaiheittain paperisista asunto-osakkeiden osakekirjoista. Uudistus tarkoittaa sitä, ettei omistajuudesta kertovia todistuksia pian tarvita kaupantekotilaisuuksissa, vaan tilalle tulee sähköinen kaupantekojärjestelmä. Myöskään asioimista useissa eri toimipaikoissa ei enää tarvita, joten tulevaisuudessa asuntokauppaa tehdään entistä nopeammin.

Digitaalinen asuntokauppa käynnistyy uusista asunto-osakkeita, ja se siirtyy vähitellen myös vanhojen asuntojen pariin. Siirtymäaikaa on kuitenkin runsaasti, sillä tavoitteena on, että vuoden 2022 loppuun mennessä kaikkien asunto-osakkeiden osakasluettelot on siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään.