Onnistunut yhtiökokous alkaa hyvillä valmisteluilla. Esimerkiksi selkeät päätösesitykset ja ennakkoon tehdyt laskelmat edistävät sitä, että pohdintaa vaativan asian käsittely sujuu mutkattomasti.

Osakkaiden ja hallituksen tehtävänä on tutustua kokousmateriaaliin etukäteen. Tällöin he voivat myös lähettää mahdolliset lisäkysymykset etukäteen, ja vastaukset ehditään valmistella ennen kokousta.

Itse kokouksessa osallistujen tulisi sitoutua keskittymään niihin asioihin, jotka kokouksen materiaaliin on kirjattu. Pöydälle kannattaa nostaa ensisijaisesti ne asiat, joihin voidaan vielä vaikuttaa. Jos aikaa jää, voidaan kokouksen lopussa keskustella pienemmistä asioista.

Aiheesta kirjoitti Kotitalo-lehti verkkoartikkelissaan.