Suomalainen valtionyhtiö Motiva on selvittänyt yritysten ilmastopäästöihin ja energiankäyttöön liittyvää investointihalukkuutta. Selvityksen mukaan yrityksiä kiinnostavat eniten aurinkosähkö, energiatehokas kiinteistötekniikka ja energiatehokkuutta lisäävät digitaaliset ratkaisut.

Kustannussäästöjen voidaan tulkita olevan yksi yritysten tärkeimmistä kannustimista. Yli 80 % vastaajista kertoo sen olevan merkittävin investointipäätöksen syy. Muita syitä ovat muun muassa vastuullisuustavoitteiden saavuttaminen sekä laiteuusinnat.

Lue lisää aiheesta ja tutustu yritysten energiatulevaisuuden näkymiin