Taloyhtiöt muodostuvat ihmisistä, joten sen voi ajatella olevan muutakin kuin vain asuinrakennus. Kun taloyhtiö nähdään ihmisten muodostamana yhteisönä, on hyvä puhua myös siitä, millaista ilmapiiriä siellä halutaan vaalia.

Taloyhtiön arvoista ei aina puhuta, mutta ne voivat olla olemassa asukkaiden toiminnan kautta. Siksi ne voivat muodostua myös huomaamatta. Taloyhtiöiden arvot yhdistetään myös vastuunkantoon ja siihen, millainen rooli niillä on laajemmassa mittakaavassa osana yhteiskuntaa.

Arvot tulisi ensisijaisesti muodostaa yhdessä hyödyntäen esimerkiksi asukas- ja osakaskyselyitä – näin kaikki taloyhtiön asukkaat voivat allekirjoittaa ne. Lopulta yhdessä päätetyt arvot voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa ja laittaa esille kaikkien asukkaiden nähtäväksi, esimerkiksi taloyhtiön ilmoitustaululle.

Taloyhtiöiden arvoista kirjoitti Kotitalo-lehti.