Taloyhtiön uuden jäsenen perehdytys on usein hallituksen puheenjohtajan vastuulla. Ensisijaista on käydä läpi hallituksen perusrutiinit sekä taloyhtiön tärkeät dokumentit ja luoda uudelle tulokkaalle tervetullut olo.

Hallituksen perusrutiinit ovat tärkeä työkalu, joten ne on syytä käydä läpi huolellisesti. Uuden jäsenen kanssa käydään läpi yhteydenpitotavat, keinot kokouskutsujen lähettämiseen ja se, miten uutta asiaa voi ehdottaa mukaan kokouksen esityslistalle. Taloyhtiön omista dokumenteista tilinpäätös ja yhtiöjärjestys on hyvä tutkia.

Myös taloyhtiön nykytilanteen tunteminen on tärkeä pohja hallitustyölle. Puheenjohtaja esittelee kaikki ajankohtaiset asiat, esimerkiksi keskeneräiset tai tuloillaan olevat korjaukset. Myös talousasiat käydään läpi esimerkiksi viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen avulla. Myös hallituksen uuden jäsenen on hyvä opiskella asioita itsenäisesti.

Myös ihmisten tunteminen helpottaa uudessa luottamuspestissä aloittamista. Hallituksen jäsenet esittäytyvät uudelle tulokkaalle kukin vuorollaan, elleivät he ole jo entuudestaan tuttuja. Lisäksi hallituskauden aikana on hyvä tukea uutta jäsentä luomalla kokouksiin ilmapiiri, jossa voi kysyä mitä tahansa.