Taloyhtiöissä kustannukset jaetaan yleensä yhtiöjärjestyksessä määrätyn vastikeperusteen mukaisesti. Tällöin jakoperuste määräytyy useimmiten huoneiston neliöiden tai osakkeiden lukumäärän mukaan.

Osakkeenomistajien maksamat vastikkeet kattavat ainoastaan tietyt menot. Näitä ovat mm. kiinteistön rakentamisesta, hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat sekä perusparannuksista tulevat velvoitteet. Päätökset tarpeellisista korjauksista tai perusparannuksista tehdään yhtiökokouksissa, joissa päätökset tehdään yleensä enemmistöpäätöksenä.

Joskus kustannuksissa käytetään tasajakoa, jolloin kustannukset jaetaan tasan kaikkien osakkaiden kesken. Tämä on kuitenkin harvinaista, ja niiden edellytykset ovat melko tiukat. Voit lukea aiheesta lisää Kiinteistölehden sivuilta.