Taloyhtiössä voi ajoittain syntyä toraa naapurusten tai osakkaiden välille, niin arjessa kuin yhtiökokouksessakin. Kun konflikteja lähdetään ratkomaan, on kuuntelulla ja kysymyksillä tärkeä rooli.

Kun taloyhtiön riitoja käsitellään, on eri osapuolten hyvä pyrkiä käsittelemään asioita ilman kiihkoa. Konflikteja syntyy aina, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa, sillä harvoin iso joukko on täysin samaa mieltä heti alkumetreiltä asti. Siksi riitoihin tulisi suhtautua keinona, jolla pyritään edistämään yhteistä asiaa ja löytämään kaikkia tyydyttäviä ratkaisuja.

Jos kyse on esimerkiksi koko taloyhtiötä koskevasta päätöksestä, kannattaa kuunnella tarkkaan toisen osapuolen ajatuksia, jotta hänen ehdotustaan voi prosessoida huolellisesti. Tasaväkisellä keskustelulla molempien ehdotuksista voidaaan saada esiin hyvät ja huonot puolet, ja päätös voidaan tehdä niitä punnitsemalla. Epäselvissä tilanteissa kannattaa mieluummin kysyä tarkennuksia kuin olettaa asioita.

Lue lisää aiheesta Kotitalo-lehden nettiartikkelista.