Taloyhtiön hallituksen kokous on tavanomainen paikka käydä asukkaiden välistä keskustelua. Usein esiin nousee aiheita, jotka ovat akuutteja, kun taas monet hallitukset pyrkivät pitämään kokoukset kokonaisvaltaisina katsauksina taloyhtiön nykytilaan ja tuleviin vuosiin.

Kun taloyhtiön hallitukset ovat nuorentuneet ja tarjolla on lukuisia digitaalisia työkaluja, moni ajankohtaisista keskusteluista on siirtynyt sosiaalisen median kanaviin. Käytetyin näistä on Facebook, jossa voidaan luoda yhteinen ryhmä kaikille taloyhtiön asukkaille.

Sosiaalinen media tukee erinomaisesti taloyhtiön viestintää, sillä se on vuorovaikutteinen tapa keskustella akuuteista ongelmista ja kehityskohteista. Monille kanava voi olla itsestään selvä, mutta iäkkäät asukkaat saattavat usein kokea itsensä ulkopuolisiksi tällaisten digitaalisten kanavien jalkauttamisessa.

Taloyhtiöille onkin suositeltavaa, että sosiaalisen median käytöstä tehdään kaikille tasa-arvoista selkeiden aiherajausten ja käyttöohjeiden avulla.