Taloyhtiöissä naapurisopu on tärkeää – tämä koskee myös koiria. Nelijalkainen ystävä kannattaakin opettaa taloyhtiön tavoille jo pienestä pitäen. Hakeudu pennun kanssa erilaisiin tilanteisiin, jotta sen varmuus kasvaa.

Taloyhtiöissä koiran yksi tärkeimmistä opinpaikoista on oppia sietämään ympäröiviä ääniä, joita saattaa tulla esim. naapuriasunnoista, läheisestä liikenteestä tai rakennustyömaista. Omistajan tulee myös kiinnittää huomiota koiran omaan ääntelyyn. Usein äänekkyys liittyy ikävään tai eroahdistukseen, joihin tulee puuttua oikeanlaisella kouluttamisella.  Avoin keskustelu naapureiden kanssa on tällöin valttia, sillä heiltä voi saada arvokasta tietoa koiran äänekkyydestä silloin, kun omistaja on poissa.

Koiraa kannattaa pienestä pitäen opettaa siihen, ettei asioilla käydä taloyhtiön oven edessä, pihalla tai porttikongissa – myös omistajan on tärkeää pitää tämä mielessä aina, kun lähtee koiran kanssa ulos. Ulkoilupaikaksi kannattaakin valita mieluiten lähipuisto, jossa koirien jätösten kerääminen on järjestyslain mukaista ja huomaavaista muita ulkoilijoita kohtaan.

Lue lisää aiheesta Kotitalo-lehden uutisesta.