Kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntija Kiinteistöliitto on kehittänyt palvelun, joka tulee jatkossa auttamaan taloyhtiöitä rakennusten kunnon ja korjaustarpeiden arvioinnissa. Rakennuksen kuntosovellus Raku perustuu käyttäjän syöttämiin tietoihin rakennuksesta, ja näin sovellus pystyy laskemaan rakennusosien ja järjestelmien jäljellä olevan käyttöiän.

Palvelu on kehitetty yhdessä Rakennustietosäätiön kanssa. Sovellus tukee kiinteistönhoidon pitkäjänteistä suunnittelua ja sen toivotaan lisäävän ymmärrystä korjaustarpeista ja niiden taloudellisista vaikutuksista.

Lue lisää aiheesta Kiinteistöliiton verkkosivuilla