EU on kiristänyt kierrätystavoitteita. Niiden mukaan yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulisi nousta 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vuoteen 2035 mennessä kierrätysasteeksi tavoitellaan 65 prosenttia.

Käytännössä uudet tavoitteet tarkoittavat sitä, että taloyhtiöiden jätekatosten astioita lisätään, minkä seurauksena tavanomainen jäteastioiden määrä tulee nousemaan seitsemään. Taajama-alueilla kaikkien yli viiden huoneiston taloyhtiöiden tulisi kierrättää sekajätteen lisäksi muovi- ja kartonkipakkaukset, biojäte, metalli, lasi ja useimmiten paperi.

Jätekatosten laajentaminen ja kunnostus kannattaa nähdä myös mahdollisuutena. Uudistus on hyvä hetki tehdä katoksesta viihtyisämpi, joka omalta osaltaan houkuttelee kierrättämään. Siistit astiasuojat voivat myös nostaa asuntojen arvoa. Lue aiheesta lisää Kotitalo-lehden sivuilta.