Huolellisesti tehty lajittelu on ekoteko, joka säästää luonnonvaroja. Jo pienikin panostus jätteiden lajitteluun auttaa ohjaamaan sen oikeanlaiseen jatkokäsittelyyn. Useimmiten jätteet hyötykäytetään esimerkiksi uusiomateriaalina tai energian lähteenä.

Myös useimmissa taloyhtiöissä lajittelu tehdään helpoksi, sillä pihoille on järjestetty kattavat jätehuoltopisteet, joihin asukkaat voivat viedä kotitalousjätteensä. Taloyhtiöiden määräykset lajittelun laajuudesta ovat kuntakohtaisia, mutta useimmiten lajitteluastiat löytyvät mm. biojätteille, kartongille, paperille ja sekajätteelle.

Taloyhtiöiden vastuulla on huolehtia lajitteluastioiden riittävästä määrästä. Asukkaiden tulee kuitenkin muistaa, että jätteet tulee sijoittaa aina jäteastiaan, sillä jätekuljetuksen vastuulla on vain astioissa olevien jätteiden kuljetus.