Järjestyssääntöjen päivittäminen on toisinaan paikallaan. Tällöin taloyhtiön hallituksella on paikka pohtia, mitä kaikkea voidaan nykyisin ohjata ja kieltää. Myös asukkaita ja osakkaita on hyvä osallistaa päivitystöihin esimerkiksi asukaskyselyllä tai keskustelulla. Järjestyssääntöjä päivittäessä on kuitenkin aina muistettava, että laki ajaa järjestyssääntöjen ohi.

Kun uusista järjestyssäännöistä on keskusteltu yhtiökokouksessa, on asukkaiden ja osakkaiden helpompi ottaa ne omakseen ja sitoutua niiden noudattamiseen. Sääntöjä suunniteltaessa kannattaa pohtia mm. seuraavia asioita: millainen taloyhtiö haluaa olla? Millaisia asukkaita sillä on? Mitä arvostetaan?

Lisää vinkkejä järjestyssääntöjen laatimiseen voit lukea Kotitalo-lehden artikkelista.