Remontointikäytännöt ovat muuttuneet tuoreen osakeyhtiölain myötä. Lain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle remonteista, jotka saattavat vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti hyvissä ajoin ennen remontin aloittamista ja mukaan on liitettävä riittävät selvitykset remontista, esimerkiksi suunnitelmat, työselitykset ja aikataulu.

Ilmoitusvelvollisuuden lisäksi osakkaan on noudatettava remonteissa aina hyvää rakennustapaa ja käytettävä ammattitaitoisia työntekijöitä.