Isännöinnin eettiset ohjeet on ohjekokonaisuus, joka on tarkoitettu eettiseksi ohjeistukseksi koko isännöintialalle.

Isännöinnin eettiset ohjeet korostavat tärkeitä asioita, kuten eri tahojen välistä avoimuutta, ja luovat perustan toimivalle yhteistyölle. Uudet ohjeet ovat voimassa 1.2.2023 alkaen. Ohjeistus sitoo kaikkia Isännöintiliiton jäseniä, mutta se toimii erinomaisena ohjenuorana koko isännöintialalle.

Tutustu isännöinnin eettisiin ohjeisiin Isännöintiliiton sivuilla!