Taloyhtiön hallituksessa toimiminen vaatii välillä suuriakin päätöksiä. Päätökset tehdään aina yhdessä, mutta jokainen yksittäinen jäsen kantaa oman kortensa kekoon asioiden edistämisessä.

Päätöksiin on aina hyvä varata aikaa riittävästi. Kun aikaa on tarpeeksi, ehtivät kaikki hallituksen jäsenet perehtyä olemassaolevaan tietoon ja löytää pohjatietoa perusteluilleen. Toisaalta riittävä perehtyminen voi myös auttaa esittämään tarkentavia ja tärkeitä lisäkysymyksiä.

Rutiinit luovat turvaa, mutta joskus niitä on hyvä rikkoa. Esimerkiksi taloyhtiön kumppanisopimusten tuulettaminen säännöllisin väliajoin voi edistää sitä, että taloyhtiö voi solmia uuden, itselleen entistä paremmin sopivan diilin. Jos esimerkiksi taloyhtiön kumppani ehdottaa uudenlaista palvelupakettia, kannattaa siihen perehtyä rohkeasti ennen tyrmäystä!

Taloyhtiön hallituksen hyvä yhteishenki edistää sitä, että kaikki kokevat olonsa turvalliseksi esittää omia mielipiteitään. Joskus asioiden terve kyseenalaistaminen voi riippua yhdestä kysymyksestä, mikä saattaakin edistää asioiden kääntymistä kohti parempaa yhteisen päätöksenteon kautta. Kun taloyhtiön hallituksessa kaikki kunnioittavat toisiaan ja hyväksyvät toisensa sellaisina kuin ovat, edistää se hyvää ilmapiiriä ja avointa keskustelua päätöksenteon tueksi.

Lue lisää päätöksenteosta Kotitalo-lehden nettiartikkelista!