Kun osakas vuokraa asuntonsa toisen tahon asuinkäyttöön, ovat avoimuus, luottamus ja reiluus tärkeitä valttikortteja sujuvaan vuokrasuhteeseen – molemmille osapuolille. Parhaiten vuokrasuhde toimii, kun mitään ei jätetä mutu-tuntuman varaan vaan ehdot ja säännöt tuodaan esiin selkeästi.

Vuokrasuhteessa tukee noudattaa reiluja pelisääntöjä jo ennen vuokrasuhteen solmimista. Mikäli vuokranantajalla on erityisehtoja asunnon vuokrauksessa (esim. tupakointikielto, lemmikkienpitokielto tai kunnossapitovastuun poikkeukset), on ne kerrottava jo asuntoa esiteltäessä. Lisäksi tulee kertoa sopimuksen mahdollinen määräaikaisuus: jos osakas suunnittelee ottavansa asunnon omaan käyttöön tai myyvänsä sen, on se hyvä ilmoittaa etukäteen. Mikäli taloyhtiössä on tiedossa suuria, asumiseen vaikuttavia remontteja, tulee myös niistä kertoa.

Osakkaan tekemä asuntoilmoitus on ensimmäinen askel avoimeen ja hyvään viestintään asunnon omistajan ja tulevan vuokralaisen välillä. Hyvään ilmoitukseen kannattaa siis panostaa, sillä se palvelee sopimuksen molempia osapuolia.