Kun taloyhtiöön on tulossa suuri remontti, on oikea-aikainen tiedottaminen tärkeää. Tiedottaminen lisää asumismukavuutta ja auttaa asukkaita varautumaan poikkeustilanteisiin ajoissa.

Isännöitsijä ja urakoitsija sopivat, miten vastuu tiedottamisesta jakautuu. Tämä on tehtävä hyvissä ajoin ennen remontin alkamista. Usein urakoitsija tiedottaa talossa asuvia osakkaita perinteisiä viestintäkanavia pitkin, kuten jättämällä tietoa ilmoitustaululle tai sujauttamalla paperitiedotteen postiluukusta. Isännöitsijä taas voi käyttää esimerkiksi sähköpostia tai taloyhtiön sähköisiä kanavia, jos sellaisia on olemassa. Kun jako on selkeää, ei tiedottamisesta tapahdu katkoja, joista voi myöhemmin aiheutua reklamaatioita.

Onnistunutta remonttitiedottamista tehdään ajantasaisesti ja kitsastelematta. Viestit pysyvät selkeinä, kun vastaa aina kysymyksiin mitä, missä, milloin ja miksi asioita tapahtuu. Jos taloyhtiössä asuu runsaasti muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia asukkaita, on hyvä huomioida myös tiedottamiskielet etenkin kriittisimmissä tiedotteissa.

Lue lisää remonttitiedottamisesta Kotitalo-lehden uutisesta!