Ympäristöministeriön teettämän Ilmastobarometri 2019 -tutkimuksen mukaan huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista näkyy yhä enemmän arjen valinnoissa. Kun vielä 2015 vain 29 % vastaajista kertoi muuttaneensa omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen vuoksi, nyt jo 41 % arvioi toimineensa näin.

Asumisen näkökulmasta arjen valinnoilla on suuri vaikutus. Selvästi yli puolet kertoo vähentäneensä sähkönkulutusta, kolmannes on selvittänyt hiilijalanjälkensä suuruuden laskurilla ja neljännes aikoo kompensoida toiminnastaan aiheutuvia päästöjä lähitulevaisuudessa.

Tarve sosiaalisesti oikeudenmukaisille ilmastotoimille korostuu tutkimuksessa. Pääkaupunkiseudulla ilmastotoimiin suhtaudutaan myönteisemmin kuin maaseudulla, mutta kestäviä valintoja ohjaavat myös taloudelliset realiteetit: kaikki eivät esimerkiksi voi luopua autoilusta pitkän työmatkan takia. Ilmeistä kuitenkin on, että ihmiset etsivät koko ajan uusia mahdollisuuksia ilmastoystävälliseen arkeen.

Tutustu tutkimustuloksiin Motivan verkkosivuilla