Taloyhtiön hallituksessa toimiminen on tärkeää työtä. Jotta pestiin on helpompi sitoutua ja kannustaa, on syytä pohtia jäsenten palkitsemista taloyhtiölle sopivalla tavalla.

Yksi palkitsemisen muoto on tietysti raha. Kotitalo-lehti kirjoitti syyskuussa, että Kiinteistöliiton tekemän kyselyn tulosten mukaan melkein kaksi kolmesta taloyhtiöstä antaa rahallisen palkkion hallitustyöstä. Rahan ohella voi miettiä myös muita keinoja, esimerkiksi kokoustamista uusissa maisemissa tai erityisiä kokoustarjoiluja.

Rahan tai muun konkreettisen asian ohella palkitseminen voi olla myös aineetonta, kuten mahdollisuus vaikuttaa omaan omaisuuteensa. Lisäksi toimiminen hyvässä porukassa tärkeän asian äärellä sekä julkinen kiittäminen ja positiivinen palaute voivat antaa enemmän kuin konkreettinen korvaus.

Ensisijaisesti on tärkeää kuunnella myös hallituksen jäseniä. Minkälainen palkitseminen heitä miellyttää? Kun yhteinen sävel löytyy, vahvistaa se jäsenten sitoutumista pestiinsä ja tekee hallitustyöstä yleisesti houkuttelevampaa.

Aiheesta kirjoitti aiemmin Kotitalo-lehti.