Taloyhtiön hallituksen tilinpäätöskokous on kokous, jossa esitellään edellisvuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätöskokous pidetään hallitukselle ennen kaikille osakkaille yhteistä yhtiökokousta.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen on tavallisesti isännöitsijän vastuulla, joka myös esittelee ne hallitukselle kokouksessa. Tilinpäätöskokouksessa on mahdollisuus käsitellä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen asioita, ja kysyä niistä lisätietoa. Merkittävimmät muutokset perusteluineen esimerkiksi edellisvuoteen verrattuna on tärkeää kirjata toimintakertomukseen.

Hallitus poimii tilinpäätöskokouksessa keskeiset asiat, jotka esitellään yhtiökokouksessa kaikille osakkaille. Tärkeää on johdonmukainen esittely, josta osakkaat saavat selkeän ja todenmukaisen kuvan siitä, miten taloyhtiöllä menee. Tämä lisää avoimuutta taloyhtiössä, mikä taas edistää yhteisöllistä ilmapiiriä, josta hyötyy koko taloyhtiön väki.