Taloyhtiön hallituksen ajantasaiset tiedot aina huolehdittava kaupparekisteriin. Kun esimerkiksi hallitus vaihtuu, on tiedot päivitettävä. Asiasta huolehtii usein isännöitsijä tai hallituksen jäsen.

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti YTJ-asiointipalvelussa. Liitteeksi tarvitaan kopio yhtiökokouksen pöytäkirjasta, mutta tietoturvasyistä ilmoitukseen ei tule liittää pöytäkirjaa, jossa on henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita. Ilmoitus edellyttää sähköistä tunnistautumista.

Lue lisää Kotitalo-lehden artikkelista.