EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui virallisesti voimaan 25.5.2018. Määräys koskee kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä, jotka käsittelevät henkilötietoja. Näin ollen tietosuoja-asetuksen noudattaminen vaikuttaa myös taloyhtiöiden toimintaan.

Tietosuoja-asetuksen soveltamiseen liittyy monia harhakäsityksiä ja tulkinnallisia eroja. Toimintatapojen muutokset ovat kuitenkin monissa taloyhtiöissä välttämättömiä, joten taloyhtiöiden hallitusten jäsenten ja varsinkin isännöitsijöiden tulee olla tietoisia asetuksen erinäisistä vaatimuksista ja käytännöistä.

Isännöintiliiton lakiasiantuntijat ovat tuottaneet erinomaisen koosteen yleisimmistä GDPR:ään liittyvistä väärinkäsityksistä.

Tutustu kirjoitukseen Isännöintiliiton verkkosivuilla