Biojätteen lajittelu kannattaa, sillä sitä voidaan hyödyntää mm. energiana. Kotitalouksista syntyvää biojätettä ovat esimerkiksi ruuantähteet, pilaantuneet elintarvikkeet, hedelmien ja kasvisten kuoret, kahvinporot suodatinpussissa ja marjojen perkuujätteet.

Biojäte sijoitetaan sille erikseen osoitettuun keräysastiaan taloyhtiöiden jätepisteillä. Lajitellusta biojätteestä voidaan tehdä mm. biokaasua, jota käytetään esimerkiksi liikenteen polttoaineena tai teollisuudessa. Biojätteestä saadaan myös lannoitetta, jota hyödynnetään pelloilla.