Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman älyverkkotyöryhmän loppuraportti toimitettiin asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle keskiviikkona 24.10. Valtioneuvoston selonteossa todetaan, että vuonna 2030 energia- ja ilmastostrategian tulisi tukeutua yhä vahvemmin asuinrakennusten sähkönpientuotantopotentiaaliin.

Jotta asuinrakennusten sähköntuotantopotentiaali saavutettaisiin, tulisi aurinkosähkön hyvityslaskentamallin tulla voimaan myös lainsäädännöllisesti. Nykyinen sähkömarkkinalainsäädäntö ei mahdollista taloyhtiöissä aurinkosähköjärjestelmän toteuttamista kustannustehokkaimmalla tavalla, mikä on johtanut siihen, etteivät osakkaat saa täysimääräistä hyötyä irti yhteisön tuottamasta sähköstä.

Seuraavan askeleen tulisikin olla asiantuntijoiden mukaan hyvityslaskentamalli, jonka avulla voitaisiin hyödyntää resurssitehokasta sähkönjakelua.

Lue lisää aiheesta Kiinteistöliiton verkkosivuilta