Taloyhtiöiden tulee huolehtia yhdessä asukkaiden kanssa oman asuinkiinteistön turvallisuudesta – tämä ennaltaehkäisee vaaratilanteita ja luo turvaa jokapäiväiseen elämään asuinrakennuksessa. Yleistä turvallisuutta edistetään yhteisten sääntöjen ja määräysten noudattamisella sekä omien oikeuksien ja velvollisuuksien tuntemisella.

Vaaraan kannattaa varautua. Esimerkiksi omatoimisten pelastustoimenpiteiden tunteminen ja vaaratilanteiden ehkäiseminen edistävät turvallista asumista koko taloyhtiössä. Turvallisuusasiat hoituvat usein kätevästi taloyhtiön muiden velvollisuuksien noudattamisen yhteydessä, joten taloyhtiön asiat tulee pitää ajan tasalla.

Lue lisää asuintalojen turvallisuusasioista Pelastustoimen sivuilta.