Toteutimme syksyllä 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Talokeskuksen isännöintiin ja kiinteistönhoitotoimeen. Kokonaisuudessaan palvelumme koettiin olevan hyvällä tasolla, mutta saimme myös arvokasta tietoa siitä, kuinka toimintaa voisi kehittää jatkossa.

Kyselyssä tiedusteltiin mm. sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat palveluitamme muille. Isännöintipalvelut saivat asteikolla 0–10 arvosanaksi 8,1, ja kiinteistönhoitotoimi taas 8,17. Saimme hyviä arvosanoja myös mm. kiinteistönhoidon ystävällisestä palvelusta ja isännöinnin yhteistyön sujuvuudesta.

Lisää asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista voit lukea uusimmasta Kodikkaasta. Avaa sähköinen Kodikas tästä.