112-päivää vietetään 11.2. Päivän ympärillä 6.–12.2. vietetään myös hätänumeroviikkoa. Tänä vuonna hätänumeroviikon teemana on “varautuminen on arjen pieniä tekoja”, jolloin keskiössä on varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä vaaratilanteiden ennaltaehkäisy.

Myös taloyhtiössä turvallisuustietous ja -osaaminen on syytä pitää kunnossa – joka päivä. Taloyhtiölle tulisi olla laadittuna pelastussuunnitelma, ja sen ajantasaisuus ja julkisuus kaikille taloyhtiön asukkaille on hyvä katsoa kuntoon. 112-päivä onkin hyvä hetki muistuttaa suunnitelmasta koko talon väelle.

Kotona vaaratilanteita voidaan ehkäistä ja poikkeusoloihin varautua muutaman helpon kohdan muistilistalla: pidä palovaroitin toimivana, huolehdi asunnon paloturvallisuudesta ensisammutusvälineillä ja varovaisuudella, säilytä kaapissa useamman päivän kotivaraa elintarvikkeiden ja päivittäistarvikkeiden osalta, pidä sähkölaitteet kunnossa ja tallenna puhelimeesi tärkeät numerot, joihin soittaa hätätapauksessa.